GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) i kraft. Ett av syftena med förordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Mot bakgrund av detta vill vi gärna upplysa dig om hur vi på Granqvist Beverage House AB hanterar dina personuppgifter.

Som befintlig eller tidigare kund/intressent/leverantör till Granqvist Beverage House AB hanterar vi dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för vår aktuella relation. Och för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas så länge du fortsätter vara kund hos oss, eller så länge Granqvist Beverage House AB bedömer dig som en potentiell kund. Du kan när som helst kontakta oss för information om vilka av dina personuppgifter som lagras samt för att uppdatera eller återkalla dessa. Granqvist Beverage House ABkommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon utanför vår koncern.

Vi lagrar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt i vårt affärssystem Navision. För utskick av nyhetsbrev använder vi oss av tjänsten Get a Newsletter (GAN). Om du har angett att du vill ta emot information från oss, lagras din mailadress i GAN:s register.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon +46 502 148 88 eller e-post info@granqvistbev.no